top of page

Privacy Policy - Polityka prywatności

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit alfatango.pl (the “Site”).

Personal information we collect
When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information”.

We collect Device Information using the following technologies:
- “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.
- “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.
- “Web beacons”, “tags”, and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.

Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers, email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information”. Payments by credit cards are handled by Stripe registered at 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

How do we use your personal information?
We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:
- Communicate with you;
- Screen our orders for potential risk or fraud; and
- When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services. 

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

Sharing you personal Information
We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above. For example, we use Shopify to power our online store--you can read more about how Shopify uses your Personal Information here: https://www.shopify.com/legal/privacy. We also use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site -- you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

Finally, the data will be processed by Alfa Tango PL to the extent necessary to conclude and perform the contract. The customer has the right to access their data and correct them. Providing data is voluntary and at the same time necessary to use the website

Behavioural advertising
As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

You can opt out of targeted advertising by using the links below:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/.

Do not track
Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

Your rights
If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

Data retention
When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

Changes
We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

Contact us
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e‑mail at hania029@wp.pl or by mail using the details provided below:

Alfa Tango PL
Privacy Compliance Officer: Anna Bernard
P.O. Box 1, 83-340 Sierakowice, Poland

 

Wersja polska

Definicja
Pod pojęciem „serwis Alfa Tango PL”, rozumie się tutaj stronę firmową Alfa Tango PL umieszczoną pod adresem https://alfatango.pl/. Użyte poniżej wyrażenie „Alfa Tango PL” będzie oznaczało powyższe strony na potrzeby tego dokumentu.

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Alfa Tango PL, mająca siedzibę w Sierakowicach (32-048), odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania strony.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można skontaktować się:
1. pocztą elektroniczną pod adresem hania029@wp.pl
2. pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora (poniżej).

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w na stronie Alfa Tango PL; prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem strony Alfa Tango PL, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację; wysyłania informacji marketingowych (newsletter), jeśli Pan/Pani wyrazi na to zgodę.

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 20a, art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac.

Zakres danych osobowych, odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe (np. imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.) są dostępne administratorowi systemów WiX.com jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju serwisów Alfa Tango PL. Można się z nim kontaktować przez e-mail: hania029@wp.pl;
Użytkownik strony Alfa Tango PL przez swoje działanie ma również możliwość przekazania swoich danych innym podmiotom w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji usług składających się na działanie strony Alfa Tango PL. Płatności kartami są realizowane przez Stripe zarejestrowaną pod adresem 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z usługami składających się na działanie strony Alfa Tango PL, z których Pani/Pan korzysta. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w na stronie Alfa Tango PL lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W razie pytań, próśb lub w celu zgłoszenia zastrzeżenia, proszę o kontakt na adres hania029@wp.pl, lub pocztą tradycyjną na adres:

Inspektor Danych Osobowych: Anna Bernard 
P.O. 1, 83-340 Sierakowice, Poland

wersja polska
bottom of page