NEWS POLISH MEETING IOTA
QSL's POLISH AT OFFICIALS AT LINKS AWARDS POLISH TROPHY CONTACT WITH AT POLAND HOME
HOME Polish members online Polish contest New members in Poland FTP Polish regions Polish mailinglist Polish members activity

 


 

 

  REGULAMIN/RULES  

  RULES OF POLISH CONTEST 2014


  We run:
  First Part
  17.05.2014 at 12:00 GMT till 18.05.2014 at 12:00 GMT
  Second Part
  24.05.2014 at 12:00 GMT till 25.05.2014 at 12:00 GMT

  Normal freq. range: 27.405-27.500 and 27.600-27.855
  Please keep other frequencies free. Let's don't disturb others.
  Participants: all the operators (AT group and not AT), worked only with 161AT's members.
  Exchange: RS + Prog. number from 001 TX and RX.
  1 QSO = 1 point
  You can have two contacts with the same station during the 1th and 2nd part ( one qso per part of contest.)
  After the contest send your log to the contest manager.
  No later than 31.07.2014.
  You can send it by e-mail 161at207@gmail.com
  No need to exchange QSL card's, but remember we need your Contest Log.
  Good luck in the contest. Regards.


  CLICK HERE and Download Polish Contest Log DOC FILE (WORD)  CLICK HERE and Download Polish Contest Log ODT FILE (OpenOffice)           

  REGULAMIN POLSKIEGO KONTESTU 2014  1.   W zawodach mogą brać udział wszyscy członkowie Alfa Tango ze 161 dywizji opłacający składkę krajową.
  2.   Polski Contest 2013 będzie przebiegał w dwóch 24 godzinnych turach :
  I Tura - od 17.05.2014 godz.12:00 GMT do 18.05.2014 godz.12:00 GMT
  II Tura - od 24.05.2014 godz.12:00 GMT do 25.05.2014 godz.12:00 GMT
  3.  Częstotliwość pracy od 27.405 do 27.500 oraz od 27.600 do 27.855.
  Tylko łączności przeprowadzone na tych częstotliwościach będą uwzględniane w punktacji.
  4.  Logi Contestu powinny być prowadzone według ogólnych zasad. Należy pamiętać o sumowaniu punktów.
  5.  Potwierdzenia łączności pomiędzy operatorami AT i innymi nie są wymagane. Uznanie QSO stanowi nadesłanie logu do Contest Managera via e-mail.
  6.  Ewentualne karty QSL powinny być kierowane tylko bezpośrednio do danego operatora.
  7.  Do Contestu dopuszczone są jedynie stacje "single"
  8. Wymiana raportów RS + Nr. Prog. od 001
  9.  Punktacja i wyniki Polish Contest 2014.
  Wyniki Contestu będą oceniane według następującej punktacji:
  15 punktów - za każdy kontynent
  (Wymagany log korespondenta)
  10 punktów - za każdy dywizjon
  (Wymagany log korespondenta)
  2 punkty - za każdą łączność zagraniczną ze stacją AT.
  (Wymagany log korespondenta)
  2 punkty - za każdą łączność zagraniczną ze stacją spoza AT. (Wymagany log korespondenta)
  1 punkt- za każdą łączność z polską stacją AT.
  (Wymagany log korespondenta)
  1 punkt- za każdą łączność ze stacją polską spoza AT.
  (Wymagany log korespondenta)
  W przypadku stacji spełniających więcej niż jeden z powyższych warunków sumuje się punkty.
  Z tą samą stacją można przeprowadzić maksymalnie dwa qso ( 1 qso w pierwszej turze, oraz drugie qso w drugiej turze ).
  Podczas łączności nie ma obowiązku wymiany kart QSL dla zaliczenia kontynentu lub dywizjonu. Wystarczy Log wysłany przez dowolną stację z Polski i zagranicy do Contest Manager
  Log wraz z obliczoną punktacją należy przesłać na mój adres email 161at207@gmail.com do dnia 31.07.2014 r.
  10.  Wyniki Contestu 2014 zostaną ogłoszone po rozliczeniu na łamach AT PL Forum, oraz na stronie internetowej AT - PL. 11.  Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
  12.  We wszelkich kwestiach spornych i nieobjętych regulaminem decyzja ostateczna należy do Contest Manager'a.

  POBIERZ Polish Contest Log PLIK DOC (WORD)  POBIERZ Polish Contest Log PLIK ODT (OpenOffice)  POLISH CONTEST MANAGER
  161AT207 Marek

  * AT-PL Contest 2014 - results *

  * AT-PL Contest 2013 - results *  * AT-PL Contest 2012 - results *


  * AT-PL Contest 2011 - results *

  * AT-PL Contest 2010 - results *

  * AT-PL Contest 2009 - results *

  * AT-PL Contest 2006 - results *

  * AT-PL Contest 2005 - results *

  * AT-PL Contest 2003 - results *

  * AT-PL Contest 2002 - results for outside of PL *

  * AT-PL Contest 2002 - wyniki dla stacji polskich *

   

  © G.R.I. Alfa Tango Division Poland , 1998-2014


  WWW by ATPL Team